Wyth Cân, Pedair Sioe - Arwyn, Robat


 

£9.95

9781847712653
+

Caneuon o'r sioeau/show songs of Robat Arwyn, Y Lolfa 9781847712653, 2010. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh words only

Y Bore Hwn - unawd, "Rhys a Meinir"

Cana o dy Galon - unawd, "Pwy Bia'r Gan?"

Dagrau'r Glaw - unawd, "Plas Du"

Dal Hi'n Dynn - unawd, "Rhys a Meinir"

Dilyn Fi - unawd, "Iarles y Ffynnon"

Flynyddoedd yn Ol - unawd, "Plas Du"

Paid Byth a'm Gadael I - deuawd, "Plas Du"

Teimlo'r Las (ym Mhlas Du) - unawd + SA, "Plas Du"