Goreuon Cerdd Dant Vol. 2 - CD


 

£6.67

SCD2448
+

Goreuon Cerdd Dant - unawdau & corau (vol.1 allan o brint) / Cerdd Dant favourites from soloists & choirs (NB vol.1 long out of print).

Arglwydd Llywelyn, Yr - Côr Seiriol

Bum yn Caru - Einion Edwards

Cân Yr Afon - Bryn Terfel a John Eifion

Clwb Jazz, Y - Côr Glanaethwy

Detholiad o 'Cywydd Coffa Ennis' - Lleisiau Mignedd

Detholiad o 'Undeb Rygbi Cymru' - Parti'r Efail

Glannau Menai - Margaret a Glenys

Gwalia Dlos - Aneurin Roberts

Hen Lanc, Yr - Arfon Gwilym

Hen Lofa, Yr - Parti Llafar

Hwyr o Haf - Hogia'r Ddwylan)

Lleidr Pen Ffordd - Cor Ysgol Gynradd Gymraeg Aberystwyth

Noson Honno, Y - Triawd Hendre Cennin

Pam Fod Eira'n Wyn? - Pedwarawd Essasica

Penrhyn Gwyr - Blodau'r Eithin

Pwy a'm Dwg i'r Ddinas Gadarn - Parti'r Ffin

Salm i Gyfeillgarwch - Côr Gwrtheyrn

Ymadawiad Arthur - Côr Pantycelyn