Arwyn, Robat - Atgof o'r Sêr / Memory of Stars, The (CD)


 

£5.82

SCD2339
+

Cantata by Robat Arwyn with texts concerning stars. Robat Arwyn, Bryn Terfel, Fflur Wyn, Annette Bryn Parri, Côr Rhuthun a'r Cylch

A Gwanaeth y Sêr / He Made the Stars

Atgof o'r Sêr / The Memory of Stars

Brenin y Sêr / King of the Stars

Maer Sêr yn Canu / The Stars Are Singing

Sêr y Nadolig / Christmas Stars

Seren y Bore / The Morning Star

Seren y Gogledd / The North Star

Yn Llygad y Llew / The Cold Eye of Leo