Atgof o'r Sêr - Arwyn, Robat.


 

£9.99

3123
+

Cylch o ganeuon i SATB, unawdwyr + piano/ A song-cycle for SATB, soloists + piano. Robat Arwyn. Curiad, 2001. 1897664486. Geiriau Cymraeg + Saesneg / lyrics in Welsh + English.


A Gwnaeth y Sêr / He Made the Stars - SATB

Atgof o'r Sêr / The Memory of Stars - SATB + unawdydd (dewisol)/soloist (optional)

Brenin y Sêr / King of the Stars - SATB + unawdydd (dewisol)/soloist (optional)

Mae'r Sêr yn Canu / The Stars Are Singing - SATB + unawdydd (dewisol)/soloist (optional)

Seren y Bore / The Morning Star - SATB

Seren y Gogledd / The North Star - unawd baritone/bass

Sêr y Nadolig / Christmas Stars - unawd [S/T]

Yn Llygad y Llew / The Cold Eye of Leo - SATB