Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif / Twentieth Century Dances


 

£7.50

op5
+

Published by the Welsh Folk Dance Society, this collection contains 38 dances devised to traditional tunes in the 20th century - melodies + chord indications & dance instructions. It is in a bilingual format and is a great resource for those wanting to expand their repertoire. Gol./Ed. John Mosedale & Eddie Jones, C.Dd.W.C. 1999.

Eisteddfod yr Urdd 2022 Dawns Werin Bl.4 ac iau - Cylch y Cymry - Dawns Werin Bl.6 ac iau Ysgolion dros 100 o blant - Pendorlan - & Dawns Werin Bl. 10 a dan 19 oed - Pont Caerodor - & Eisteddfod Genedlaethol 2022 Tlws Coffa Lois Blake (Dawns Cestyll yr Arglwydd Rhys) & Parti Dawnsio Gwerin o dan 25 oed (Pont Caerodor)

Argaeau Cwm Elan

Can yr Hen Wyddeles (Bwmba)

Croesawiad Gwraig y Ty (Jig Mrs. Blake)

Crythor Llon, Y (Hap y damwain)

Daith i Gonwy, Y (Pontydd a thwnnel Conwy)

Dawns Cestyll yr Arglwydd Rhys

Dawns y Felin Wynt

Delyn Newydd, Y

Derwydd, Y (Cylch y Cymry 2)

Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (Cylch y Cymry)

Difyrrwch Gwŷr Dyfi

Doed a Ddel (Swn y Felin)

Dyn Meddw, Y (Penbleth Clarence)

Fedle Fawr, Y (Blodau'r Brain)

Ffarwel i'r Marian (Maes y Meillion)

Ffidl Ffadl (Hoffedd Ferch Rhisiart / Sgwar Casnewydd)

Galar Gwyr Ffrainc (Bwtler Arian, Y)

Gelynnen, Y

Glandyfi (Dawns Bryn-y-Mor / Ffair Bala)

Gwenynen Gwent

Jac y Do

Llancesau Trefaldwyn (Ffair Castell Nedd 2)

Mae nhw'd d'wedyd

Malltraeth (Cadwyn Catrin)

Mon (Ffair Castell Nedd 1)

Nant-y-Glyn (Ffansi Ffarmwr)

Nyth y Gog (Ddeilen, Y)

Pant Corlan yr Wyn (Dawns Gwŷl Plant 2)

Pibddawns Jones (Hen Llanover)

Pibddawns Gwŷr Wrecsam (Rhyd y Ceirw)

Pont Caerodor

Pont Cleddau

Pwt-ar-y-Bys (Dawns Gwŷl Plant 1)

Rachel Dafydd Ifan (Tribant Morgannwg)

Rhif Wyth

Ril Roseanne

Robin Ddiog

Saith o Ryfeddodau

Sawdl y Fuwch (Parc Pont-y-Pwl)

Tafarn y "Wheatsheaf" (Hoffedd Miss Hughes)

Ty a Gardd