Bytholwyrdd 3


 

£12.99

9781897664179
+

Casgliad 3 o ganeuon pop gymraeg / A third collection of Welsh pop songs for various voices + piano accompaniment. NB Vols 1 & 2 allan o brint / permanently out of print. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

Curiad 1999, 1897664176


Can Walter - Meic Stevens - SATB

Cerrig yr Afon - Ioan 'Iwcs' Roberts + John Doyle - deuawd / duet

Cofio dy Wyneb - Emyr Huws Jones - SATB

Cwsg, Osian : "Nia Ben Aur" - Cleif Harpwood - SSA

Cymer Dy Siar - Caryl Parry Jones - unawd / solo

Dipyn Bach Mwy - Bedwyr Morgan - SATB

Dyro Wên I mi - Myfyr Isaac - unawd / solo

Gwinllan a Roddwyd - Dafydd Iwan - unawd / solo + SATB

Hiraeth : "Y Mab Afradlon" - Elfed Dafis - unawd / solo + SATB

Misus Jones - Paul Gregory - unawd / solo + SSA

Mae'r Neges yn fy Nghan - Gwennant Pyrs - SATB

Paid â Bod Ofn - Caryl Parry Jones - unawd / solo

Pishyn - Dewi 'Pws' Morris - unawd / solo + SATB

Rue St Michel - Meic Stevens - unawd / solo

Trên i Afonwen - Bryn Fôn - unawd / solo + SATB

Ty Coz - Elwyn Williams - unawd / solo

Wylan Wen, Yr - John T. Jones + Alun Roberts - deuawd / duet