20 Alaw a Dawns / 20 Welsh Melodies And Dances


 

£8.95

8401
+

20 popular Welsh folksongs & dances. Gwynn, G8401, 1950. Gol. /Ed. W. S. Gwynn Williams. Llais / voice + piano/harp , piano solo, + solfa, + manylion ddawns / dance instructions. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh + English lyrics.

Ar Hyd y Nos / All Through the Night - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - deuawd/duet: G

Bugeilio'r Gwenith Gwyn / Watching the Wheat - tr./ arr. R. Maldwyn Price - unawd/solo + piano: D (c#'-e")

Cân Crwtyn y Gwartheg / Cowboy's Song - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - unawd/solo + piano: C (e'-f")

Cyfri'r Geifr / Counting the Goats - tr./ arr. Hubert Davies - unawd/solo + piano: Ab (eb'-eb")

Dafydd y Garreg Wen / David of the White Rock - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - unawd/solo + piano: F minor (c'-ab")

Dawns Arglwydd Caernarfon / Lord of Caernarfon Jig - piano: G

Dawns Llanofer / Llanover Welsh Reel - piano: F

Dawns Unigol Llanwddyn/ Llanwyddyn Jig [Croen y Ddafad Felan] - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - piano: G

Deryn Pur, Y / Gentle Dove, The - tr./ arr. E T Davies - unawd/solo + piano: Eb (c'-eb")

Gwcw Fach, Y / Cuckoo Dear - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - SATB a capella [SA + piano]: F

Gwŷr Harlech / Men of Harlech - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - deuawd/duet: F

Gyrru'r Ychen / Driving the Oxen - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - unawd/solo + piano:

Hen Wlad fy Nhadau / Land of my Fathers - James James - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - SATB a capella [SA + piano]: Eb

Hyfrydol (Molwn Di) - R H Pritchard - tr./ arr. H. C. L. Stocks - SATB a capella [SA + piano]: G

Joanna [St Denio] (Efengyl tangnefedd) - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - SATB a capella [SA + piano]: A

Llanfair (Wele'r dydd yn gwawrio draw)- Robert Williams - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - SATB a capella [SA + piano]: G

Llwyn Onn / The Ash Grove - tr./ arr. Mansel Thomas - SATB a capella [SA + piano]: Ab

Rheidol (Cofia'n gwlad)- John Roberts [Ieuan Gwyllt] - SATB a capella: F# minor

Roedd yn y Wlad Honno / There Were in That Region [Carol] - tr./ arr. W. S. Gwynn Williams - SATB a capella [SA + piano]: A minor

Ym Mhontypridd / At Pont-y-pridd - tr./ arr. R Maldwyn Price - unawd / solo + piano: D (e'-e")