Caneuon Mathafarn - Jones, E. Olwen


 

£5.95

mathafarn
+

14 o ganeuon gan E. Olwen Jones. Gwalch, 2009. 9781845272203. Llais / voice + piano.

Yr Asyn - deuawd

Cariad - unawd {tenor/ soprano}

Distawrwydd - unawd {tenor/ soprano}

Dwylo - deuawd

Emyn Gwŷl Ddewi - SATB a capella

Erstalwm - unawd

Y Fronfraith - unawd

Y Gragen - - unawd {tenor/ soprano}

Gweddi'r Indiaid - unawd {tenor/ soprano}

Hwiangerdd - unawd

Paham? - deuawd

Salm 84 (Mor Hawddgar yw dy Bebyll Di) - SATB a capella

Siom - unawd

Trwy Gydol y Dydd - deuawd