Mae gen i Gân - Owen, Leah + Griffith, Selwyn


 

£9.99

maegeni
+

Leah Owen + Selwyn Griffith. 20 o ganeuon i blant/ children's songs. Curiad, 1995. 1897664702. Llais, piano + chordiau gitar, geiriau Cymraeg yn unig / Voice, piano & guitar chords, Welsh lyrics only. Eisteddfod yr Urdd 2021 (Eisteddfod T) Unawd Bl.3 ac iau (Wil Cwac Cwac)

Baban Bychan, Y

Ceir

Clir yw'r Lleisiau

Cloc, Y

Coed y Glyn

Colled

Crwydro

Dysgu Cyfri

Glan y Mor

Gloyn Byw

Lliwiau

Oedran

Parti

Parti Wil

Sblashio

Siopa

Taro'r Drwm

Trip i'r Lloer

Wil Cwac Cwac

Wiwer Lwyd, Y