Llyfr Caneuon i Blant - The Welsh Children's Songbook


 

£10.95

CH73293
+

23 o ganeuon i blant/children's songs + backing CD to sing along! Gol. / ed. Sam Harrop. Chester, 2008. CH73293. 9781847725400. Llais, piano + chordiau gitar / voice, piano + guitar chords, + CD, geiriau Cymraeg / Welsh lyrics + non-singing English translation.

A Ei Di'r Deryn Du (Blackbird Will You Go)

Ar Hyd Y Nos (All Through The Night)

Y Broga Bach (The Little Frog)

Bwrw Glaw Yn Sobor Iawn (Raining Heavily)

Dafydd Y Garreg Wen (David Of The White Rock)

Dau Gi Bach (Two Little Dogs)

Daw Hyfryd Fis (The Lovely Month)

Y Deryn Bach Syw (Birdie My Dear)

Deryn Y Bwn O'r Banna (The Bittern From The Beacons)

Gee Ceffyl Bach (Gee Up Little Horse)

Hen Fenyw Fach Cydweli (Little Old Woman Of Kidwelly)

Hen Wraig Fach (Little Old Lady)

Heno, Heno (Tonight, Tonight)

Jac Y Do (The Jackdaw)

Llongau Caernarfon (Ships Of Caernarfon)

Llwyn Onn (The Ash Grove)

Y March Glas (The Grey Stallion)

Myfanwy (Myfanwy)

Mynd Drot Drot (Trotting Along)

Pedoli, Pedoli (The Horseshoe)

Robin Ddiog (Lazy Robin)

Robin Goch (Red Robin)

Sosban Fach (Little Saucepan)