Four Prayers from the Gaelic - Thomas, Mansel


 

£6.50

80098
+

Mansel Thomas. UWP [Gwynn], 1986. G80098. Llais uchel/ high voice + piano, geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics.

Mawl i Ti, O Dduw / Thanks to Thee, O God: G (d'-g")

O Bendithia Ior / Bless to me, O God: Bb (d'-ab")

Tangnefedd Duw / Blessing for a House: C (c'-g")

Ti Dduw pob rhyfeddod / Thou Being of Marvels: G (g'-g")