Dacw Mam yn Dwad / See my Mother Coming - Thomas, Mansel tr./arr. unawd/solo


 

£3.75

dacwmam
+

Tr./Arr. Mansel Thomas Llais uchel/High voice + piano [A], MT246, llais isaf/medium/low voice + piano [G], MT260. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics