Traditional Songs of Wales / Caneuon Traddodiadol Cymru - George, Siwsann CD


 

£12.32

CD-SDL406
+

Siwsann George presents an authentic & scholarly view of 22 Welsh folksongs, singing accompanied by noted exponents of traditional instruments including Ceri Matthews (cittern, bagpipes & whistles), Iolo Jones (fiddle, viola & crwth) and Robin Huw Bowen (triple & Celtic harps).

Adar Mân y Mynydd (Little Birds of the Mountain)

Ar Fore Dydd Nadolig (On Christmas Morn)

Bachgen Bach o Dincer (Little Tinker Lad, The)

Blodau’r Flwyddyn (Flowers of the Year)

Cainc yr Aradwy (Ploughman’s Time, The)

Cân Merthyr (Merthyr Song)

Can y Bugail (Song of the Goatherd)

Can y Cardi (Cardiganshire Man’s Song, The)

Clywch, Clywch (Hear, Hear)

Eneth Gadd ei Gwrthod, Yr (Rejected Maiden, The)

Gwcw Fach, Y (Little Cuckoo)

Hen Ferchetan (Old Maiden)

Hen Wr Mwyn, Yr (Dear Old Man, The)

Hiraeth (Longing)

Insiwrans Agent, Yr (Insurance Agent, The)

Lisa Lan (Fair Lisa)

Llangollen Market

Llongau Caernarfon (Ships of Caernarfon, The)

Mae’r Ddaear yn Glasu (Earth Becoming Green, The)

Marwnad yr Ehedydd (Lark’s Elegy, The)

Miner’s Life, A

Rhybudd i’r Carwr (Warning to the Lover)

Titrwm Tatrwm