Carwyn Tywyn - Awen ac Aber (Yn fyw yn Aberystwyth / Live at Aberystwyth) - CD


 

£8.33

cartywyn
+

Dyma'r ail CD gan y telynor stryd adnabyddus o Borth Tywyn - ond y tro hwn mae Carwyn dychwelyd i dref ei mebyd, Aberystwyth ar gyfer cyngerdd fyw. Mae'r CD yn cynnwys cymysgedd o alawon a chaneuon gwreiddiol a thraddodiadol, ar y delynnau Geltaidd a'r delyn deires Gymreig. Recordwyd y cyngerdd yn Theatr Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol ym mis Mehefin 2012. Cymysgwyd y recordiad yn broffesiynol yn Stiwdio Bos gan y cynhyrchydd adnabyddus, Gwyn "Maffia" Jones.

This is the 2nd CD by the seasoned street busker from Burry Port - but this time, Carwyn returns to the town of his youth, Aberystwyth, for a live performance. The CD includes a mix of original & traditional tunes & songs on the Celtic & Welsh triple harps, recorded in Y Drwm, National Library of Wales, June 2012, & professionally mixed at Stiwdio Bos by the well known producer, Gwyn "Maffia" Jones.

Alawon Coffa/Memorial Melodies: Alaw i/Melody for Dawn Evans, Alaw i/Melody for Tomos Owen

Alawon Ffarweilio/Farewell Melodies: Jig y Doethion/The Wise People's Jig, Jig Caeyr/Leicester Jig, Jig Kathryn/Kathryn's Jig.

Alawon Penweddig Melodies: Hen Safle Penweddig/The Old Site of Penweddig, L3, Cariad Cyntaf/First Love

Alawon y Stryd/Street Music: Y Gwr o Gaerwys/The Man from Caerwys, Miri Abermeurig Hoedown, Fflapjacs Mam Gareth/Gareth's Mum's Flapjacks

Ar Hyd y Nos / All Through the Night

Awen ac Aber/An Aberystwyth Sketch

Clychau Aberdyfi/ The Bells of Aberdyfi

Criw Porth Tywyn/The Burry Port Crew: Alaw i Gwyn/Gwyn's Melody,Criw Porth Tywyn/The Burry Port Crew, Ilffracwm/ Ilfracombe

Elen

Fairy Glen, Cerrig y Rhyd/ Stones of the Stream

Fflat Huw Puw, Pant Corlan yr Wyn/The Lambs' Fold Vale, Glan Bran, Ffidl Ffadl.

Nos Da Heulwen Ha'/Good Night, Summer Sunshine

Tafarn y Llong, Afon Wysg/ The Ship Inn, River Usk