Caneuon Traddodiadol y Cymru / Traditional Songs of the Welsh


 

£9.00

8403
+

'Traditional Songs of the Welsh' was first published in 1961 in two volumes edited by W S Gwynn Williams. This new edition combines most of those songs in one volume, excluding the carols, which appear in a separate volume, 'Hen Garolau Cymru'. This standard folksong collection is often set for Eisteddfodau. Unaccompanied, Welsh words only, + Solfa.

-------------

Cyhoeddwyd 'Caneuon Traddodiadol y Cymry' yn gyntaf yn 1961 mewn dwy gyfrol a olygwyd gan W S Gwynn Williams. Mae'r argraffiad newydd yn cyfuno y rhan fwyaf o ganeuon mewn un gyfrol, heb gynnwys y carolau, sy'n ymddangos mewn cyfrol ar wahân, 'Hen Garolau Cymru'. Osodwyd y casgliad alawon gwerin safonol yn aml ar gyfer yr Eisteddfodau. Heb piano, Geiriau Cymraeg yn Unig + Solfa

Eisteddfod yr Urdd 2020 Alaw Werin Unigol Bl.7, 8 & 9 (Trwy'r drysni a'r anialwch) & Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed (Marchnad Llangollen) & Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed (Hiraeth am Feirion) & Alaw Werin Unigol 19-25 (Mi Welais Rhyfeddod + hunan-ddewisiad / own choice) & Eisteddfod Genedlaethol 2020 Parti Alaw Werin o dan 25 oed at 20 mewn nifer (Cariad Cywir)

Contents / Cynnwys

A ei di’r Deryn Du: G minor (d'-d")

Adar Mân y Mynydd: F (c'-f")

Angau: G minor (g'-eb")

Ar Lan y Môr: D (b-b')

Baled am y Pla yn Llundain ym 1665: C (d'-d")

Beth Wneir â Merch Benchiwban: D (d'-e")

Ble rwy ti yn myned? (1): F minor (f'-eb")

Ble rwy ti'n myned? (2): G minor (g'-eb")

Blewyn Glas: C (e'-e")

Blodau'r Cwm: G minor (c'-f")

Bore Glas, Y: Eb (bb-eb")

Breuddwyd y Bardd: B minor (b-e")

Bwthyn fy Nain: F minor(c'-db")

Cadi Ha: C (d'-c")

Cainc yr Ordyddes: G (d'-d")

Cân Crwtyn y Gwartheg: G minor (c'-eb")

Cân Serch: Bb (c'-eb")

Cân Triban: D minor (c#'-d")

Cân y Ffon: G (b-d")

Canu Cwnsela: F (c'-e")

Cardotyn, Y: Eb (bb-eb")

Cariad Cyntaf: A minor(e'-e")

Cariad Cywir: D minor(d'-a')

Cerdd y Gog Lwydlas: C (d'-d")

Ceinion Conwy: G minor (d'-f")

Cwpar Mwyn, Y: D (e'-e")

Cwyd dy Galon: F (f'-f")

Cwyn Mam-yng-Nghyfraith: F minor(c'-f")

Cwynfan Prydain: E minor(d#'-e")

Cyfri'r Geifr: G (f'-e")

Cyntaf Dydd o'r Gwyliau, Y: G minor (d'-d")

Cysga di Fy Mhlentyn Tlws: F# minor (c#'-c#")

Dacw 'Nghariad: D minor(d'-d")

Ddau Farch, Y: G (d'-d")

Deryn Du sy'n Rhodio'r Gweldydd, Y: Bb (f'-eb")

Deryn y Bwn o'r Banna: F (c'-c")

Diniweidrwydd: D minor (d'-f")

Diogyn, Y: G minor (d'-d")

Distill y Don: C (g'-eb")

Dod dy Law: C minor (c'-eb")

Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher: F# minor (e#'-d")

Eneth Ga'dd ei Gwrthod, Yr: G (d'-d")

Esgob a'r Gwladwr, Yr: Bb (eb'-eb")

Fe Drawodd yn fy Meddwl: C (d'-e")

Ferch a'r Capten, Y: G (b-d")

Ffarwel i Aberystwyth: G minor (f'-eb")

Ffarwel i Blwy' Llangywer: G (g'-e")

Ffarwel i Dre Caernarfon Lon: G minor (d'-d")

Ffarwel i Langyfelach Lon (2): E minor (e'-d")

Ffarwel i Langyfelch Lon (1): G minor (f'-e")

Folantein, Y: D minor (d'-e")

Glomen, Y: Bb (eb'-f")

Gog Lwydlas, Y (1): E minor (b-e")

Gog Lwydlas, Y (2): Bb (d'-d")

Gwcw, Y: F (c'- f")

Gwenni aeth i Ffair Pwllheli: G (f#'-d")

Gwenno Penygelli: G (d'-e")

Gwydd, Y: Bb (b - e")

Hen Garol Haf: G (e'-e")

Hen Wr Mwyn, Yr (1): Bb (g'-d")

Hen Wr Mwyn, Yr (2): G minor (d'-d")

Hiraeth: D (d'-d")

Hiraeth am Feirion: F minor (f'-f")

Lisa Lân: Eb (eb'-eb")

Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf (1): E minor (e'-e")

Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf (2): D minor (d'-g")

Lliw'r Ceirios: G (e'-e")

Lliw'r Gwinwydd: C minor (c'-f")

Lliw'r Heulwen: G minor (g'-f")

Mae 'Nghariad i'n Fenws: G (d'-d")

Mae nhw'n dwedyd: D (b-e")

Mae'r ddaear yn glasu: F minor (f'-eb")

March Glas, Y: F (f'- d")

Marchnad Langollen: G minor (b-d")

Marw: A minor (c'-c")

Marwnad yr Ehedydd: A minor (g'-e")

Mêl Wefus: G (c'-f")

Merch ei Mam: F (f'-c")

Merch Ifanc o'n Ben Bore: A minor (c'-e")

Mi Welais Rhyfeddod: F (c'-f")

Migldi Magldi: F (d'-g")

Mil Harddach Wyt Na'r Rhosyn Gwyn: Bb (f'-eb")

Misoedd, Y: F (a - f")

Modryb Neli: G (d'-e")

Morgan Jones o'r Dolau Gwyrddion: G (e'-e")

Mwynen Mai (1): E minor (b-"e)

Mwynen Mai (2): G (f#'-e")

Mwynen Merch: D minor (d'-f")

Mynwent Eglwys: F (e'-eb")

Os Daw fy Nghariad: A minor (e'-f")

Ow! mab wyf fi a roes fy serch: F minor (c'-f")

Pa bryd y deui eto?: D (e'-e")

Pa le mae 'Nghariad i?: G minor (d'-eb")

Paid â Deud: G (g'-e")

Pan eis i weini gyntaf: F (c'-d")

Pan oeddwn i gynt yn fachgen: G minor (d'-eb")

Pan own i'n rhodio mynwent eglwys (1): F (c'-c")

Pan own i'n rhodio mynwent eglwys (2): F minor (f'-f")

Pan ro'wn i yn y goedwig: A minor (a-c")

Pren ar y Bryn, Y (1): G minor (g'-d")

Pren ar y Bryn, Y (2): F minor (f'-f")

Pren Gwyrddlas, Y: Bb (d'-eb")

Rew di Ranno: G minor (d'-d")

Robin Ddiog: G minor (g'-eb")

Saith Rhyfeddod, Y (1): G (d'-d")

Saith Rhyfeddod, Y (2): F minor (eb'-eb")

Si Hei Lwli Mabi: G (g'-d")

Suo Gân: F (f'-f")

Titrwm Tatrwm: G minor (g'-d")

Tiwn Sol-ffa: Bb (bb-d")

Tra bo Dau: G (d'-d")

Tra bo dwr y môr yn hallt: D minor (d'-d")

Trwy'r drysni a'r anialwch: F (c'-c")

Wrth fynd efo Deio i Dywyn: E minor (d'-e")

Ym Mhontypridd mae 'Nghariad: B minor (e'-e")