Caneuon Llifon - Hughes-Jones, Llifon


 

£4.50

canllifon
+

12 o ganeuon i blant gan / children's songs by Llifon Hughes-Jones. Y Lolfa 1987. 08624321468. Llais / voice + piano. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

Can y Melinydd

Cymylau

Gwelais Bren

Hen Fran Ddu, Yr

Iar Fach yr Haf

Ifan y Mul o'r Hendre

Ionawr

Llong Fach, Y

Llygoden Fach, Y

Nos a Bore

Wrth Dorri Gair

Ystrad Fflur