Cainc y Delyn 1 - Lewis, P.H. & Roberts, Dafydd tr./arr.


 

£3.50

caincydel
+

Casgliad o/Collection of geinciau Cerdd Dant. tr./arr. P.H.Lewis & Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), Snell 1960

Y Bardd yn ei Awen

Cainc y Dadgeiniaid

Codiad yr Ehedydd

Gwenynen Gwent

Llanover

Llwyn Onn

Morfa Rhuddlan

Pen Rhaw

Per Alaw (Sweet Richard)

Serch Hudol

Syr Harri Ddu