Ar Noson Oer Nadolig - Edwards, Meinir Wyn, gol./ed.


 

£9.95

9781847711779
+

11 o ganeuon Nadoligaidd. Gol. / ed. Meinir Wyn Edwards. Y Lolfa, 2009. Llais + piano [* = + chordiau gitar].

11 Christmas songs, including favourites by some of Wales' most popular composers such as Caryl Parry Jones, Geraint Cynan, Pwyll ap Sion, Robat Arwyn, J. Eirian Jones and Meic Stevens.

The book includes solos, 2 duets, & one piece for SATB choir, all with piano accompaniment.

Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only

Angel y Nadolig - Pwyll ap Sion - unawd

Ar Noson Fel Heno * - Geraint Cynan - unawd

Y Baban Hwn * - Caryl Parry Jones - deuawd (A/B)

Fe Fydd y Ffordd yn Faith * - Geraint Cynan - unawd

Hwiangerdd Mair (Suai'r gwynt, suai'r gwynt) - Haydn Morris - unawd

Nadolig? Pwy a Wyr? - Ryan Davies, tr. / arr. Benny Litchfield - unawd

Noson Oer Nadolig - Meic Stevens - unawd

Nos Nadolig Yw - Gilmor Griffiths - unawd

Rwyt yn fab i mi * - Geraint Cynan - unawd

Seren Wen - J. Eirian Jones - deuawd (S/A)

Un enaid bach - Robat Arwyn - SATB