Ar gyfer heddiw'r bore / For this early morn - Thomas, Mansel tr./arr. unawd/solo


 

£3.75

argyfer
+

Ar gyfer heddiw'r bore / For this early morn - "An Anglesey Carol". Llais uchel/High voice + piano/ harp MT232, llais isaf/medium/low voice MT264.Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics. G (d'-e'')