Adlewych - Williams, Meirion


 

£11.00

5043
+

Cylch o ganeuon / Song-cycle, Meirion Williams. Llais isaf /low voice + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Gwynn 1993. 0900426667/5043. Eisteddfod Genedlaethol 2020 Unawd i fechgyn 16 ac o dan 19 oed (Cymro, Y)

Aberdaron: G (b-c'')

Cymro, Y: G (c#'-d'')

Ffarwel y Bardd: D minor (d'-d'')

Hwyr, Yr: C minor (c'-e'')

Mor Enaid, Y: G (c'-d'')

Rhos y Pererinion: F minor (c'-d'')