Caneuon Robat Arwyn III - Dal y Freuddwyd - CD


 

£9.99

SCD2828
+

Sain, 2020.

1.LLE MAE LLAIS YN CYFFWRDD LLEISIAU – Rhydian Jenkins

2.CÂN CYDWYBOD [Hwn yw fy Mrawd] – Mared Williams + Elain Llwyd

3.NERTH Y GÂN – Rhys Meirion + Côr Rhuthun

4.GWYLIA DY HUN – Trisgell

5. DAL Y FREUDDWYD – Steffan Prys Roberts

6. WEDI DWLU [Hwn yw fy Mrawd] – Mared Williams, Elain Llwyd, Elin Llwyd, John Ieuan Jones + Steffan Pryd Roberts

7. YN DY GWMNI DI – Gwen Elin

8. AFON EI GALON [Hwn yw fy Mrawd] – Bryn Terfel gyda Côrdydd a’r Black Voices

9. DY GARU O BELL – 50 Shed o Lleucu Llwyd a Ffion Emyr

10. GEIRIAU GWAG [Er Mwyn Yfory] – Arfon Williams + Cwmni Theatr Meirion

11. TUA’R WAWR – Llywelyn Ifan Jones

12. PREGETH Y MYNYDD – Rhys Meirion a Robat Arwyn

13. GARDD O GARIAD – Côr Llewyrch

14. ANODD BYW – Trisgell

15. YN LLYGAD Y LLEW [Atgof o’r Ser] – Côr Rhuthun

16. LLEFARODD YR HAUL – Rhys Meirion a Robat Arwyn

17. YFORY DDAW [Er Mwyn Yfory] – Cwmni Theatr Meirion

18. AR HYD Y NOS [Hwn yw fy Mrawd] – Côr Ieuenctid Hwn Yw Fy Mrawd + Côr Ysgol Ninian Park

19. GWISG FI’N DY GARIAD [Hwn yw fy Mrawd] – John Ieuan Jones, Steffan Prys Roberts + cast