Hanes Creu Popeth yn y Byd - Arwyn & Hopwood


 

£12.99

1078
+

7 o ganeuon gan Robat Arwyn & Mererid Hopwood. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh text only. Curiad, 2020.

Prolog - unsain / unison neu / or SA neu SSAA / SATB

Bydded Goleuni - SA neu / or SSA, SAB, SATB

Mae'n Rhaid Cael Trefn - unsain / unison neu / or deuawd / duet

Byd Heb ei Ail - SA neu / or SATB

Pyllau Golau: G (d'-eb") - unawd / solo

Do! - unsain / unison neu / or deuawd / duet

Gorffwys - unsain / unison neu / or deuawd / duet neu / or SATB