Hen Fegin - Hwyl i ti 'ngwas - CD


 

£9.99

MALDWYN004
+

Grŵp gwerin traddodiadol Cymraeg o Sir Drefaldwyn // A traditional Welsh language folk group from Montgomeryshire - Bryn Davies, Roy Griffiths, Jac Gittins a Rhys Jones. Maldwyn, 2019.

Mae Roy a Jac wedi perfformio dros nifer helaeth o flynyddoedd fel aelodau o’r triawd gwerin Plethyn, Bryn yn aelod o’r grŵp gwerin Pentennyn a chyn-aelod o Ci Du a Rhys hefyd wedi perfformio efo sawl band, gan gynnwys Ffonic o’r Drenewydd. Daeth y criw at ei gilydd yn 2015 i ffurfio grŵp hwyliog sy’n perfformio caneuon ac alawon gwerin traddodiadol a chyfoes i gyfeiliant acordion, gitar, mandolin a ffidil.

Roy & Jac have performed for many years as part of Plethyn, Bryn is a member of Pentennyn & formerly Ci Du, & Rhys has also performed with several bands, including Ffonic from Newtown. The 4 formed Hen Fegin in 2015 to perform traditional Welsh language folk songs to the accompaniment of their accordion, guitar, mandolin & fiddle.

Titrwm Tatrwm

Cân Twm y Sanc

Difyrrwch Gŵyr Llanfabon / Ymdaith Gŵyr Dyfnaint / Machynlleth

Dŵr o Dan y Bont, Y

Ar Ben Waun Tredegar

Ystrad Marchell

Moel Emoel

Hwyl i Ti 'Ngwas / Ap Siencyn

Codi Angor

Siôn Heiddyn

Gloynnod Dolanog

Coleg y Brifysgol Abertawe / Sospan Fach / Rhuad Teirw’r Dyffryn