Codi'r To - Owen, Leah


 

£9.99

9781908801166
+

Leah Owen - 20 o ganeuon & deuawdau i blant. Llais + piano. Geiriau Cymraeg yn unig / 20 children's songs & duets, Welsh lyrics only. Curiad, 2019. Eisteddfod yr Urdd 2020 Parti Bl.6 ac iau (Ad) - Tywydd, Y - & Parti Deulais Bl.6 ac iau (YC/Ad) - Gyda'n Gilydd

Adar: D (c#'-d")

Blodau'r gwanwyn: G (b-db")

Byd dychymyg: C (c'-d")

Codi'r to: Bb (bb-d")

Dewi Sant: Deuawd / duet

Diwrnod golchu Nain a Taid: F (b-bb')

Eisteddfod Hafod y Gân: C (b-d")

Ffrindiau sy'n werth y byd: Deuawd / duet

Fy nghyfrinach fach i: Ab (bb-eb")

Gweddi ar ddiwedd dydd: C (c'-c")

Gwenynen: C (b-e")

Gyda'n Gilydd: Deuawd / duet

Helfa'r Hydref: F (c'-bb')

Hwiangerdd y preseb: Deuawd / duet

Lili'r eira: Eb (bb-eb")

Lluniau'r tymhorau: Deuawd / duet

Pam?: Eb (c'-eb")

Teulu bach: Deuawd / duet

Tywydd, Y: C (a-c")

Ym mhle?: F (c'-db")