Adar Bach - Lloyd, John Morgan


 

£4.99

TCV128
+

John Morgan Lloyd, 1931: unawd i blant, llais + piano / solo for children, voice + piano: E (e'-e"). Tŷ Cerdd, 2019. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Eisteddfod Genedlaethol 2022 Unawd o dan 12 oed.