Canrif o Gân: Cyfrol 1 - Datblygiad Cerdd Dant Ym Meirionnydd, Dinbych a'r Fflint 1881-1998


 

£11.95

9780863815959
+

Rhan gyntaf astudiaeth gynhwysfawr o grefft unigryw Gymreig a Chymraeg canu cerdd dant gan ddatgeinydd a beirniad cenedlaethol a dderbyniodd ddoethuriaeth am ei waith ymchwil. 85 o ffotograffau du-a-gwyn a 9 map.

The first part of a comprehensive study of the unique art of singing cerdd dant by a national adjudicator and exponent of the art who received a doctorate for his research. 85 black-and-black photographs and 9 maps.

Tecst Gymraeg yn unig / Welsh text only. CCDC, 1999.