Cerddoriaeth y Tair Oes Fawr - Webb


 

£25.00

9790708091233
+

Canllaw i gerddoriaeth faróc, cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth ramantaidd, yn cynnig dadansoddiad o ddeg ar hugain o weithiau cerddorol o'r tair oes, ynghyd â dau CD yn cynnwys dwy awr o gerddoriaeth enghreifftiol o'r tri chyfnod dan sylw.

(A clear, concise guide to baroque, classical and romantic music, presenting an analysis of thirty individual works from the three great eras, with two CDs comprising two hours of music examples from the three periods discussed.)

Sioned Webb. Gwynn, 2013. Tecst Gymraeg / Welsh text. Llyfr / Book + 2 CDs