Edwards - Mae Hiraeth yn y Mor a chaneuon eraill / and other songs - CD


 

£8.29

TCR019
+

A collection of works by Welsh composer Dilys Elwyn-Edwards (1918-2012) for her centenary year, performed by soprano Elin Manahan Thomas & pianist Jocelyn Freeman.

Casgliad o weithiau gan gyfansoddwr caneuon Cymreig, Dilys Elwyn-Edwards (1918-2012), perfformiwyd gan y soprano Elin Manahan Thomas a’r pianydd Jocelyn Freeman.

The first language listed here is the one the song is performed in on this recording.

Ty Cerdd, 2018

Caneuon y Tri Aderyn (Songs of the Three Birds): Y Gylfinir (The Curlew), Tylluanod (Owls) & Mae Hiraeth yn y Mor (There’s Longing in the Sea)

The Bird of Christ (Aderyn Crist)

Merry Margaret (Mari Lawen)

Caneuon Natur (Songs of Nature): Y Mynydd (The Mountain), Deilen (Leaf) & Nos o Haf (Summer Night)

The Cloths of Heaven (Gwisg Nefoedd)

Lullaby for piano solo / i'r unawd piano

Cadwyn o Wyrdd (Cycle of Green): Clychau’r Gog (Bluebells), Eirlysiau (Snowdrops) & Y Griafolen (The Rowan)

In Faëry (Gwlad Hud): The Wife of Llew (Gwraig Lleu), The Find (Y Darganfyddiad) & A Fairy Hunt (Yr Hela Hud)

Caneuon y Tymhorau (Songs of the Seasons): Gaeaf (Winter), Y Gwanwyn (Spring), Yr Haf (Summer) & Hydref (Autumn)

Sweet Suffolk Owl (Dylluan Deg)