Allwedd y Tannau 70


 

£4.00

AyT70
+

Cylchgrawn blynyddol Cymdeithas Cerdd Dant Cymru. Ceir ynddo adroddiadau'r swyddogion, canlyniadau'r Wyl Gerdd Dant, cerddi a cheinciau newydd sbon, cyfarwyddiadau ar osod darnau prawf y prif wyliau, adolygiadau ac erthyglau difyr sydd oll yn gysylltiedig â'r grefft o ganu gyda'r tannau. Ceinciau newydd gan Nan Elis, Gwenan Gibbard, Hugh Gwynne, Mona Meirion & Caryl Parry-Jones

An annual publication by Cymdeithas Cerdd Dant Cymru. It includes the officials' reports, results from the latest Cerdd Dant festival, brand new poems and airs, advice for setting eisteddfod test pieces, reviews and articles relating to the art of Cerdd Dant. New Ceinciau by Nan Elis, Gwenan Gibbard, Hugh Gwynne, Mona Meirion & Caryl Parry-Jones.

CCDC, 2011.

Bryn Eirian - Elis

Gwenynen Gwent - Meirion

Miriam - Parry-Jones

Penrhyn Llyn - Elis tr. Gibbard

Segontiwm - Gwynne