Cerdd Dant - CD


 

£10.76

SCD2771
+

20 o Goreuon Cerdd Dant - unawdau & corau / 20 Cerdd Dant favourites from soloists & choirs. Sain, 2017.

11.12.82 - Celyn Llwyd Cartwright

Afallon - Arfon Gwilym

Awn Hyd Fethlehem - Lleisiau Tywi

Boncyn Moeldrehaearn - Triawd Moeldrehaearn

Bytholwyrdd - Triawd Cennin

Cenedl - Gwenan Gibbard

Cerdd X - Côr yr Heli

Dau Lygad ar Un Wlad - Parti Ysgol Glan Clwyd

Dilyn y Golau - Côr Merched Llangwm

Ennyd yn yr Ardd - Lleisiau'r Nant

Glyn Rhosyn - Einir Humphreys a Gwenda Morus

Hebog Gobaith - Bethany Celyn

Hen Benillion - Alun Jones

Hidia M'onof Fi - Parti Cut Lloi

Mae Gen i Freuddwyd - Steffan Rhys Hughes

Tafodiaith - Parti'r Gromlech

Tresaith - Parti'r Greal

Wil Sam - Triawd y Lôn Goed

Y Lluwch - Chwiban

Y Parti Cerdd Dant - Parti'r Efail