Cân Mandela - Arwyn


 

£3.00

9781784612634 / 337
+

Unawd lleisiol / vocal solo + piano: Bb (a-c") neu / or D (c#'-e"). Robat Arwyn: Y Lolfa, 2016. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.