Canu Haf - gol. / ed. Gwilym & Webb TTB


 

£6.00

9028
+

Casgliad o garolau haf traddodiadol wedi eu golygu gan Arfon Gwilym a Sioned Webb.

Mae’r gyfrol newydd hon yn seiliedig ar gyfrol arall o’r un enw a gyhoeddwyd gan Gwmni Gwynn yn ôl yn 1944, wedi ei golygu gan W. S. Gwynn Williams. Cynhwyswyd chwech o’r carolau a oedd yn y gyfrol honno yn y gyfrol bresennol, ac ychwanegwyd 12 arall, gyda threfniannau tri llais (TTB a capella, + Solfa) i bob un ond dwy. Deunaw o garolau i gyd felly.

Mae rhai o’r carolau hyn yn dyddio’n ôl i ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg ac yn adlewyrchu’r arferiad bryd hynny i bartïon bychain grwydro’r wlad o le i le yn cyfarch y teuluoedd - yn croesawu Calan Mai a dyfodiad yr haf, yn diolch i’r Hollalluog am ei haelioni ac yn dymuno’n dda i drigolion y ty.

Geiriau ac alawon traddodiadol sydd i fwyafrif y carolau, ond fe aed ati hefyd i gomisiynu geiriau ac alawon newydd, gan gadw at ysbryd a naws y carolau traddodiadol. Allan o’r 18 carol mae pump o’r alawon yn newydd (gan Sioned Webb, Mair Tomos Ifans ac Arfon Gwilym) a dwy o’r cerddi yn newydd (gan Alan Llwyd ac Ifor Baines). Mae’r ddwy gerdd yma wedi eu cyfansoddi ar fesur hynafol y tri-thrawiad, sy’n gyfuniad cymhleth o’r hen fesurau caeth a’r mesurau rhydd newydd - cymysgedd unigryw o gynghanedd ac odlau.

--------------------

Welsh traditional May Carols, edited by Arfon Gwilym & Sioned Webb.

The collection is based on a much smaller collection published in 1944, edited by W. S. Gwynn Williams. Six of those carols have been included in the present collection, and another 12 added, all but two arranged for three voices (TTB a capella, + Solfa), making a total of 18 in all.

Some of the carols date back to the beginning of the 17th century and reflect the tradition at the time for small parties to travel the countryside to sing outside people’s houses - welcoming the month of May and summer in general, thanking the Lord for his generosity, and wishing well to all the family.

The majority of the carols have traditional words and melodies, but some new verses and melodies have been commissioned specially for this collection, reflecting the spirit and character of the older traditional carols. Out of the 18 carols, five of the melodies are new (composed by Sioned Webb, Mair Tomos Ifans and Arfon Gwilym) and two of the poems are new (by Alan Llwyd and Ifor Baines).

Gwynn, 2017. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

Carol Alan Llwyd / Ffarwelio a'r Gaeaf - trad.

Carol Edward Morris / Gyrru'r Haf at fy nghariad - trad.

Carol Edward Samwel / Melawd Mai - trad.

Carol Ellis Wynne (Ben Reica) - trad.

Carol Eos Ceiriog 1 / Mai-Gân yn Amser Rhyfel - trad.

Carol Eos Ceiriog 2 - trad.

Carol Ifan Gruffydd - trad.

Carol Ifor Baines / Croeso i'r Gwanwyn - Webb

Carol Ioan ab Hywel / Mae'r ddaear yn glasu - trad.

Carol Jacob Davies / Mae'r Nen yn ei Glesni - Gwilym

Carol Mynyddog / O! Tyred y Gwanwyn - Ifans - unawd

Carol Rhys Elis o'r Waun - trad.

Carol Robert Wynne / Hafgan yn amser heddwch - trad. - unawd

Carol Siôn Dafydd Laes - trad.

Carol Twm o'r Nant / Hafgan (Sbaen Wenddydd) - trad.

Croeso i Fai / Mwynen Gwynedd - trad.

Mwynder Mai (Tôn Carol) - trad.

Wele daeth briallu Mair - trad.