Mai - Williams, Meirion - soprano


 

£4.99

TC V 094
+

Meirion Williams' Mai (May), soprano + piano: E (e'-g#"/a"), Hughes 1956 / Tŷ Cerdd TCV094, 2017. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Eisteddfod Genedlaethol 2020 Unawd Soprano 25 oed a throsodd.