Caneuon y Wladfa - Arwyn & MacDonald


 

£4.99

9781910574690
+

Our quantity discounts:

Quantity  5+ 
Price  £4.49 

Dwy gân wreiddiol sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol glòs sydd rhwng Cymru a Phatagonia / 2 pieces to celebrate the centenary of "Y Wladfa", the Welsh colony in Patagonia. Robat Arwyn & Héctor MacDonald: Atebol 9781910574690, 2016. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

Can yr Enwau - deulais / duet + piano, + ffliwt & drwm / flute & drum ("bombo") - MacDonald

Mae’r Awel yn ein Harwain - SATB + piano - Arwyn