101 o Garolau a chaneuon y Nadolig / Welsh Carols & Christmas songs - CD


 

£13.29

SCD2647
+

Y casgliad mwyaf erioed o garolau Cymraeg, a chaneuon a gyfansoddwyd ar gyfer y Nadolig, sy’n cyfuno’r hen a’r newydd, y traddodiadol a’r cyfoes.

The greatest collection of Welsh carols and Christmas songs ever! 101 tracks on 5 CDs, all sung in Welsh by favourite Welsh soloists, groups & choirs. Sain, 2000.


Disc 1 (Traddodiadol/traditional):

Ar Wyl y Nadolig - Trad. (Cymru) - Côr Ysgol Glan Clwyd

Clychau’r Nadolig - Rossi - Côr Ysgol Glan Clwyd

Clywch y Ddwyfol Sanctaidd Gân (Hark the herald angels sing) - Mendelssohn - Côr y Glannau

Dawel Nos (Silent Night) - Gruber -Triawd y Coleg

Deffro ddaear llawenha (See, amid the winter's snow) - Goss- Cantorion Clwyd

Dos dywed ar y mynydd (Go, tell it on the mountain) - Trad. (USA) - Côr Meibion Llanelli

Draw yn ninas Dafydd frenin (Once in royal David's city) - Gaunlett - Cantorion Clwyd

Engyl glân o fro’r gogoniant (Poland) - Roberts, Caradog - Cantorion Clwyd

Gloria - Jones, Rhys - Côr y Glannau

Grist Bendigedig - Parri - Bryn Terfel a Rhys Meirion)

Hwiangerdd Mair - Morris, Haydn - Cantorion Clwyd

Iesu faban (Rocking) - Trad. (Czech) - Côr Ysgol Glan Clwyd

I orwedd mewn preseb (Away in a manger) - Kirkpatrick - Côr Ysgol Glan Clwyd

Llanddarog (Yr Wythawd) - Trad. (Cymru) - Côr Ysgol Glan Clwyd)

Mae’r nos yn ddu - Corner - Cantorion Clwyd

O Dawel Dinas Bethlehem (O little town of Bethlehem) - Trad. (England) - Cantorion Clwyd

O deuwch ffyddloniaid (O Come all ye Faithful) - Wade (attrib) - Côr Meibion Llanelli)

Odlau tyner engyl (Llanbedr) - Roberts - Cantorion Clwyd

Sisialai’r awel fwyn - Hughes, John - Cantorion Clwyd

Tua Bethlehem dref - Arthur - Cantorion Sirenian


Disc 2 (Traddodiadol/traditional):

Ar ddiwrnod cynta’r ’Dolig (Twelve Days of Christmas, The) - Trad. (England) - Cwlwm

Bachgen a aned [Teilwng yw'r Oen] - Handel tr./arr. Parker & Richard - Geraint Griffiths & Sonia Jones

Bethlehem - Hughes, Brian - Aled Jones

Carol gŵr y llety (Troyte's Chant) - Hogia’r Wyddfa

Carol y Blwch - Trad. (Cymru) - David Lloyd

Carol y gannwyll (Candlelight Carol) - Rutter - Cwlwm

Clywch lu’r nef (Cwlwm)

Daeth Iesu o’i Gariad - Schubert - Jac a Wil

Draw ’mhell yn y preseb - Trad. - Trebor Edwards

Fendigaid Nos (O holy night) - Adam - Côr Godre’r Aran

Ganol Gaeaf Noethlwm (In the bleak midwinter) - Holst - Côr y Glannau

Gwelais y baban (I saw a maiden) - Trad. (Pays Basque) - Cwlwm

Llawenydd lanwo’n cân - Trad. (Israel) - Côr Ysgol Glan Clwyd

Mair paid ag wylo mwy - Trad. - Iona ac Andy

O deued pob Cristion - - Trad. (Cymru) - Cantorion Clwyd

O Faban glân - Scheidt - Cantorion Clwyd

O newydd llon (Joy to the World) - Handel (attrib.) - Cwlwm

Riu, riu chiu - Trad. (Spain) - Cwlwm

Seren Nadolig - Thomas, Mansel - Trebor Edwards

Si lw li lw (Cwlwm)

Wyt ti’n cofio’r Nos Nadolig? (Let the lower lights be burning) - Bliss - John Eifion


Disc 3 (Plygain a thraddodiadol / & traditional):

Ar dymor gaeaf - Trad. (Cymru) - Parti Cut Lloi

Ar fore Dydd Nadolig - Trad. (Cymru) - Cantorion Cywrig

Ar gyfer heddiw’r bore - Trad. (Cymru) - Parti Fronheulog

Awn i Fethlehem (Cilmeri) - Trad. (Cymru) - Trefor Edwards

Baban Iesu - Lewis - John, Guto & Angharad Lewis

Bore ganwyd Iesu, Y - Trad. (Cymru) - Parti Cut Lloi

Cydganed dynoliaeth - Trad. (Cymru) - Amryw bartïon

Daeth Nadolig fel arferol - Trad. (Cymru) - Cogia Llanfihangel

Deffrown deffrown - Trad. (Cymru) - Parti Gad

Dyledwyr ym i seinio clod - Trad. (Cymru) - Parti Brynhyfryd

Hil Adda (Hen Don y Ficer Prichard) - Trad. (Cymru) - Cantorion Cywrig

Jiwdea - Trad. (Cymru) - Cantorion Cywrig

Myn Mair - Trad. (Cymru) - Cantorion Cywrig

Pan ym Methlehem y ganwyd - Thompson, H.S. - Parti’r Penrhyn

Roedd yn y wlad honno - Trad. (Cymru) - Cantorion Cywrig

Seiniau gorfoledd - Williams, Caradog - Rhiannon Ifans & Trefor Pugh

Teg wawriodd boreuddydd - Trad. (Cymru) - Parti Gad

Tramwywn ar gyflym adenydd - Jones, Owen - Meibion Llywarch

Un gaeaf oer - Trad. (Cymru) - Arfon Gwilym

Wel dyma’r borau gorau i gyd - Trad. (Cymru) - Parti Fronheulog


Disc 4: (Cyfoes amrywiol / Contemporary):

Alaw Mair - Sion, Delwyn - Glanaethwy & Da Capo

Anwylyn Mair - Griffiths, Gilmor - Bryn Terfel & Rhys Meirion

Carol - Elis, Hefin - Sidan

Carol - Tecwyn Ifan

Cân Mair - Arwyn, Robat - Rhys Meirion

Clychau, Y - Jones, Rhys - Leah Owen

Dolig Del - Trad. (Cymru) - Bob Delyn a’r Ebillion)

Er cof am eni’r Iesu - Davies & Hughes - Elin Fflur

Ganwyd Iesu - Pierce, Eirlys - Leah Owen & Hogia'r Ddwylan

Geni plentyn bach (When a child is born) - Bembo - Timothy Evans)

Gwŷl y Baban - Caryl Parry Jones

Gwŷl y Geni Jones, John T. - John ac Alun

Nadolig, pwy a wyr? - Davies, Ryan - Côr y Brythoniaid

Noson oer Nadolig - Meic Stevens

Rwyt yn Fab i Mi - Cynan, Geraint - Aled Pedrig

Seren y Cymoedd - Huws, Alun - Brigyn

Sêr y Nadolig - Arwyn, Robat - Fflur Wyn

Siarad â ti a mi - Iwan, Dafydd - Cwlwm

Tywysog Tangnefedd - Dafydd Iwan

Un seren - Delwyn Siôn

Un Seren Wen - Jones, Eric - Bois y Castell


Disc 5 (Cyfoes amrywiol / Contemporary):

Balulalow [Ceremony of Carols] - Britten - Côr Ysgol Glan Clwyd

Blant bach cu - Trad. (Cymru) - Côr Meibion Llanelli

Carol Catrin (Hwn yw fy Mhlentyn i) - Griffiths, Gilmor - Aled Wyn Davies

Carol Nadolig - Stuart a Mark Burrows

Carol Nadolig - Owen, Menna - Trebor Edwards

Carol Parsal - Griffiths, Gilmor -Triawd Caeran

Carol y seren - Glyn, Gareth - Trebor Edwards

Cerddaf y strydoedd tywyll - Glyn, Gareth - Ysgol Glanaethwy

Dolig Du - Gwyneth Glyn

Hwiangerdd Nadolig - Griffiths, Gilmor - Côr Ysgol Glan Clwyd

Iesu Yw - Glyn, Gareth - Ysgol Glanaethwy

Nadolig Cyntaf Un - Williams, Sioned - Rhian Mair Lewis

Nadolig Llawen Gwyn Morys, Twm - Bob Delyn Bach

Nos Nadolig Yw - Griffiths, Gilmor - Côr Ysgol Glan Clwyd

O cofiwn hyn - Jones, T. Gwynn - Côr Ysgol Glan Clwyd

O Seren Wen - Arwyn, Robat - Steffan Rhys

Rhagfyr o hyd - Daniel Lloyd

Tawel Nos (Silent Night) - Gruber - Dafydd Dafis & Pwyll ap Sion

Un Enaid Bach - Arwyn, Robat - Rhys Meirion

Ymhell yn ôl ym Methlehem (Mary's Boy Child) - Hairston - Trebor Edwards