Canu Clod 1 (A-H)


 

£26.99

9781859947579
+

2 cyfrol newydd o dros 200 o ganeuon Cristnogol, hen a newydd, i blant, yn cynnwys cyfeiliant llawn. Geiraiu Cymraeg yn unig. Caneuon ac emynau gan awduron a cherddorion, yn cynnwys Robat Arwyn, Gwyneth Glyn, Mererid Hopwood, Tecwyn Ifan, Caryl Parry Jones, Tudur Dylan Jones, Ynyr Roberts, Arfon Wyn a llawer mwy!

2 new volumes of over 200 old and new Christian hymns for children, with full accompaniment - piano + chord indications. Welsh text only.

Vol.1, A-H. Gair (Cyngor Ysgolion Sul), 2016.

A yw Duw yn farw? - Anon. tr./arr. Burt, Phil: F (f'-a')

Abba Dad (Abba, Father) - Bilbrough tr./arr. McGuyer: Bb (d'-eb")

Abba, fe'th addolwn - Coelho: F (c'-bb')

Addfwynaf Frenin (Meekness & Majesty / This is your God) - Kendrick: C (c'-d")

Addolaf di, y dwyfol Air - Corbett-Wood: G (d'-c")

Aeth ffermwr i hau - Ifan, Tecwyn tr./arr.Jones, Dylan: D (d'-d")

Aeth Pedr ac Ioan un dydd - Anon. tr./arr. Pulkingham, Betty: G (c'-c")

Af i mewn i byrth fy Nuw - Brethorst: Eb (d'-c")

Agor ein llygaid - Cull, Robert: D (c#'-a')

Agora lygaid fy nghalon - Baloche: E (e'-c#")

Amen - Trad. (USA) tr./arr. McGuyer: F (c'-d")

Anfon dy Ysbryd - Hughes, Andy: D (c#'-d")

Anfon dy Ysbryd Glân - Williams, Susan tr./arr. Dean, Christopher: G minor (bb-d")

Anfonodd Iesu fi (Sent by the Lord am I) - Trad. (Cuba) tr./arr. Bell, John: F minor (bb-c") - 2-llais yn y corws/duet in the chorus

Annwyl Iesu, diolch i ti - Hughes, Andy: Eb (eb'-eb")

Ar asyn daeth yr Iesu cu - McGuyer, Mary Jones: D (d'-e")

Ar fore dydd Nadolig - Wyn, Arfon: G (d'-c") - 2-llais posib / optional duet part

Arglwydd Dduw, dyma ni'n deulu llon - Bailey, Jim: E (e'-b')

Arglwydd, fe'th addolaf di - Founds, Rick: G (b-d")

Arglwydd Ior - Hughes, Andy: Bb (bb-d")

Arglwydd mawr y nef a'r ddaear [Sonata in A K331] - Mozart tr./arr.Edwards, J. Lloyd: F (c'-d") - deuawd / duet

Arglwydd, rwyf am d'adnabod di - Mair, Mererid: D (a-d") - 2-llais yn y corws/duet in the chorus

Arglwydd y ddawns (Lord of the Dance) - "Trad USA", sic. (Carter), tr./arr. Birch, John: G (d'-d")

Asyn bychan - Geraint, Martin: A (e'-c#")

Atgofododd, atgofododd - Richards & Coates tr./arr. Hannah, Ian: E (d#'-b')

Bendigedig enw yr Ior - Utterbach, Clinton: F (c'-c")

Bendigedig fyddo'r enw Ior - Rhys, Hywel + Edwards, Owain: G (d'-c")

Bendigedig Iesu - Jones, Casi M. tr./arr. Dean, Christopher: E (b-c#")

Bendigedig wyt - Redman: B (b-e")

Bendith, anrhydedd - Hoare, Brian: F (c'-c")

Bendith Geltaidd - Trad. tr./arr. Mair, Mererid: G minor (d'-c")

Beth am inni ddeffro i'r wawr - Leavers, Greg: E (e'-b')

Beth yw'r uchder? - Gwilym, Elise: F (b-a')

Bethlem oedd yn cysgu - Hughes, Rona: D (d'-eb")

Ble bynnag yr ei (Wherever you go) - Baker, June: F (c'-bb')

Ble mae'r babi? - Geraint, Martyn: G (d'-e")

Bloeddiwch ar bobloedd y byd (Gwyr y ffydd) - Smith, Martin: G (d'-d")

Boed fy nghalon iti'n deml - Edwards, Owain: D (d'-b')

Braf yw bwyta - Churchill: D (d'-b')

Brenin nef - Jones, Arwel Ellis tr./arr. Dean, Christopher: D (d'-d")

Brenin y brenhinoedd yw (tôn gron/round) - Trad. Hebrew tr./arr. Conty & Batya: E minor (b-c")

Bu bron im anghofio - Larsson, John: F (c'-e")

Bugeilia fy nefaid - Elis, Hefin: F (c'-c")

Bugeiliaid ym (We tend our sheep) - Ruddle, Valerie: F (c'-d")

Byd newydd - Wyn, Arfon tr./arr. Dean, Christopher: D (d'-b')

Bydd ddewr, bydd gryf - Chapman, Morris: C (g'-e")

Bydd yn dawel yn dy Dduw - Hafsia, Nia: F (c'-d")

Bydd yr Arglwydd ei hun (tôn gron) - Hughes, Andy: D (a-d")

Byddwch lawen - Wheway, Sian: F (a-e") - deuawd / duet

Cadw fflam yn dy feddwl (Keep a light in your eyes) - Thomas, Ruth: G (e'-b')

Cam wrth gam - Leavers, Greg: A (c#'-d")

Cân 'Hosanna!' (Sing Hosanna, Shout Hurray!) - Hardwick, John: F (d'-c")

Cân Llyfrau'r Beibl - Trad. (Llwyn Onn) tr./arr. Meurig, Cass: E (a-b')

Cân Mair Magdalen - Williams, Nia W.: C (a-c")

Cân plant y byd - Mair, Mererid: D (a-d")

Cân Sacheus - Elis, Hefin: C (c'-c") - 2-llais yn y corws/duet in the chorus

Cân y creu - Wyn, Arfon: Eb (eb'-c")

Cân yr angylion - Wyn, Ieuan: F (c'-d")

Cana gân - Head, C: C (c'-b')

Canaf am gariad fy Nuw byth bythoedd - Smith, Martin: F (d'-d")

Canu Clod - Williams, Susan tr./arr. Dean, Christopher: F (c'-c")

Canu mawl i Dduw - Williams, Susan tr./arr. Dean, Christopher: Bb (bb-c")

Caraf yr haul - Smith, Gwen F.: G (d'-d")

Caraf yr heulwen (I like the sunshine) - Trad. tr./arr. Tulloch, Bruce: G (d'-d")

Cariad - Williams, Susan tr./arr. Jones, Margaret: C minor (bb-d")

Cariad Crist sydd yn llifo atom - Anon. tr./arr. Eluned, Ann: D (a-a')

Cariad Crist sydd yn rhyfeddol - Anon.: E (d'-b')

Cariad Duw - Glyn, Rhys: G (d'-d")

Cariad Iesu Grist - Trad. (Deutsch) tr./arr. Roberts, Caradog: G (g'-e")

Carodd Duw y byd - Hughes, Andy: C (e'-e")

Carol galypso (Calypso Carol) - Perry, Michael tr./arr. Coats, Stephen:D (c#'-e")

Carol Jamaica (Ganwyd Crist ym Methlehem) - Wyn, Arfon tr./arr. McGuyer: A (b-b')

Carol Arglwydd Dduw - Johnson: A (c#'-a') - 2/3-llais yn y corws/duet/trio in the chorus

Ceisiwch yn gyntaf (Seek ye first) (tôn gron/round) - Lafferty, Karen: D (b-d")

Cerddwn ymlaen - Hafsia, Nia: F (c'-e")

Clyw, o Dad, ein cri - Leavers, Greg: Eb (bb-c")

Clywch leisiau'r nef - Richards: A (c#'-c#")

Cnoc! Cnoc! - Gwyn, Ceri: G (d'-d")

Cododd Iesu! - Rolinson, Chris: G (d'-d")

Codwch ni ein llef - Fry, Steven L.: A (e'-d")

Coeden Nadolig - Geraint, Martyn: G (d'-c")

Cofia bob amser, cofia bob tro (Always remember, never forget) - Masson, Lynda: F (c#'-a')

Crea ynof galon lân - Jones, Arfon tr./arr. Davies, Eifion: C (e'-d")

Crist bydd wrth f'ymyl (Morning has broken) - Trad. (Gaelic) tr./arr. Tredinnick, Noel: C (c'-c")

Croeso, croeso i chi (Welcome, welcome today) - Baker, June: G (d'-b')

Croeso i'r Iesu (Welcome the Christ Child) - Bennett, F. Roy: G (f#'-d")

Croeso, Ysbryd Glân - Leavers, Greg: G (d'-c")

Cwsg, cwsg, cwsg mewn hedd (Sleep, sleep, gently sleep) - Franklin, Judith tr./arr Baker, June: D minor (d'-b')

Cwsg, fy maban gwyn (Cleanse me from my sin) - Pope, R. Hudson: G (d'-e")

Cyffyrddaist yn fy nghalon - Williams, Susan tr./arr. Jones, Margaret: C (c'-d")

Cymer di yr ennyd hwn (Take this moment) [Love from below] - Bell, John L.: D (a-d")

Da yw Duw (God is good) - Kendrick: E minor (d'-c")

Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria (Lord, the light of your love) - Kendrick: A (b-d")

Daeth cariad lawr - Cantelon, Ben: Bb (bb-d")

Daeth dolig unwaith eto - Leavers, Greg: A (d'-c#")

Dan adain cariad drud (Fy mugail yw'r Arglwydd) - Field, Paul: A (a-c#")

Dathlu pen-blwydd - McGuyer: D (d'-c#"/e")

Dathlu tra'n moli - Geraint, Martyn tr./arr. Dean, Christopher: G (d'-d")

Dau ddarn hir iawn o bren (Two long pieces of wood) - Baker, June: A minor (c'-a")

Derbyn ddiolch - Williams, Gwenda D.: Eb (c'-c") - deuawd / duet

Derbyn fy niolch gwir Smith, Martin: E (b-c#")

Deuaf ataf, Iesu - Silcher tr./arr. Tschirsch: Eb (eb'-eb")

Deuwch gyda mi - Anon. tr./arr. Harper, J.A.: F (d'-a")

Deuwn ger dy fron yn awr - Trad. Fengalaidd tr./arr. Rees, J.T. : Ab (eb'-c")

Deuwch gyda ni - Williams, Falmai: Ab (eb'-d")

Deuwch, ymunwch yn y dathlu - Collison, Valerie: C (c'-d")

Dilyn fi - Mair, Mererid: D (a-b') - deuawd / duet

Dilyn deren glir - Hughes, Andy: F (c'-c")

Dilyn y seren - Dean, Christopher: G (d'-e")

Dim ond hedyn bach (Just a tiny seed) - Atkins, Tracey: C (b-f')

Dim ond ti all achub (You alone can rescue) - Redman & Myrin: B (b-d")

Dim ond trwy ras - Gufstafson: C (c'-c")

Dim Problem - Glyn Gwyneth: Eb (bb-c")

Diolch am Gymru - Anon. tr./arr.McGuyer: F (c'-a')

Diolch am Weddi'r Arglwydd (Luned) [Canwn Fawl] - Jones, Eric: Eb (c'-f") - SSA yn y corws / in chorus

Diolch, Arglwydd, Diolch - Geraint, Martyn: C (c'-c")

Diolch, diolch Iesu (Thank you, thank you, Jesus) - Anon. tr./arr. Pulkington: F (c'-d")

Diolch i Dduw - Evans, Euros Rhys: F (c'-c") - 2-llais yn y corws/duet in the chorus

Diolch, Iesu - Anon. tr./arr. Fudge, Roland: F (c'-d")

Diolch iti, Ior (Thank you, Lord) - Andrew, Diane Davis: F (c'-c')

Diolch, moli, caru, helpu - Mair, Mererid: C (c'-c")

Diolchgarwch - Gwyn, Ceri: D (c'-b')

Diolchwn Dduw - Williams, Sioned: C (c'-d")

Diolchwn Dduw am famau (We thank you God for mummies) - Jarvis, Judy: D (a-b')

Distewch - Evans, David J.: D (d'-d")

Do, carodd Duw y byd (For God so loved the world) - Rose, Carol: G (d'-d") - desgant yn yr ail corws/descant in the 2nd chorus

Dod ar fy mhen - Evans, Euros Rhys: F (c'-d") - + desgant opsiynol / optional descant

Does dim angen - Leavers, Greg: G (d'-e")

Does dim cywilydd - Gwilym, Elise: D (d'-b')

Does dim lle - Hughes, Andy: E minor (b-e")

Does 'na neb fel ti - Hughes, Andy: F (c'-c")

Dolig ddaeth - Leavers, Greg: E (b-b')

Domine Deus - Crowther, Sylvia: F (e'-d")

Dona nobis pacem [Heaven shall not wait] - Trad. tr./arr. Bell & Maule: G (d'-d")

Dros Gymru'n gwlad (Finlandia) - Sibelius: Eb (eb'-c")

Duw a wnaeth y byd - Bonner, Carey: G (d'-d")

Duw a faddeuodd im - Owens, Carol: E (e'-c#")

Duw fy Nhad, rwyt ti 'mhob man - Leavers, Greg: D (c#'-a')

Duw fy Nhad sy gerllaw - Hughes, Andy: F (c'-f")

Duw lefarodd wrth ei bobl (God has spoken to his people) - Trad. (Ireland) tr./arr. Wyn & McGuyer: A minor (d'-c")

Duw sy'n codi ei dy (God is building a house) -- Anon. tr./arr. Pulkingham: E (c#'-b')

Duw sy'n dy garu di (You are loved by God) - Clarke, Jim: G (e'-c")

Duw sydd i mi (God is for me) - Trad. (Sweden) tr./arr. Pulkingham: A (e'-b')

Duw wnaeth y ddaear a'r nef (God made the heavens and earth) - Doré, Jo tr./arr. Baker, June: E minor (d#'-c")

Duw yw fy mugail - Leavers, Greg: E (e'-c#")

Dwi'n dod yn ol - Williams, Susan: F (a-c")

Dwi'n hollol sicr - Hughes, Andy: G (d'-e")

Dwy law sydd yn barod i helpu - Gwilym, Elise: D (a-b')

Dwy law yn erfyn - Davies, Davey: F (a-e") - deuawd / duet

Dwylo ffeind oedd dwylo (Au clair de la lune) - Trad. (France) tr./arr. Davies, Alun: G (d'-d")

Dy gariadus Ysbryd (May your loving spirit) - Anon. (1756) tr./ arr. Baker, June: D (d'-b')

Dyfod mae'm Brenin ni (King of Glory) - Trad. (Ireland) tr./ arr. Pulkingham: E minor (b-d")

Dyma fi - - Mair, Mererid: F (c'-d")

Dyro gan dan fy mron (Give me oil in my lamp) - Anon.: D (b-c#") + desgant opsiynol yn y corws / optional descant in the chorus

Dduw Dad, ti'n fy nabod i - Leavers, Greg: D (b-b')

Ebol bychan (Little Donkey) - Boswell tr./arr. Wescott: C (b-c") - deuawd / duet

Ef sydd Dduw - Anon. tr./arr. McGuyer: F (e'-bb')

Ef yw yr Ior, teyrnasa'n y nef - Prosch, Kevin: G (g'-d")

Efallai rwyt ti ar dy feic - Leavers, Greg: E (b-c#")

Eiddo'r cyfryw rai - Anon. : D (d'-d")

Ein carol ni - Mair, Mererid: F (c'-c")

Ein duw (Daethost a throi'r dŵr yn win) (Our God) - Redman, Myrlin, Tomlin & Reeves: F# minor (f#'-e")

Ein Tad - Glyn, Rhys: Ab (eb'-d")

Emanŵel - McGee, Bob: C (c'-c")

Ers cyn bo co' - Williams, Nia W.: C (c'-d")

Ewch allan mewn llawenydd (You shall go out with joy) - Dauermann: E minor (b-d")

F'enaid, mola dduw! - Berthier: D minor (c'-d")

Fe ddaeth lawr (He came down) - Trad. (Cameroon) tr./arr. Bell, John: G (d'-d")

Fe fydd Duw gyda mi - Johnson: C (b-c")

Fe'th garaf, O Iesu - Crouch & Mudie: G (d'-c")

Fel hyn mae eisiau buw - Mair, Mererid: D (a-d")

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd (As the deer) - Nystrom: D (d'-d")

Fel yr oedd, fel y mae - Leavers, Greg: A minor (a-d")

Fi ydi'r ffordd - Dean, Chris & Leavers, Greg: C (c'-c")

Fi yw bara'r bywyd - Leavers, Greg: C (e'-c") - 3-llais /voices + clarinet

Frenin nef - Hayford, Jack W.: Bb (f'-eb")

Frenin nef, sanctaidd un (King of Kings, Majesty) - Cooper, Jarrod:A (b-c#")

Fy Iesu, 'Ngwaredwr - Zschech: Bb (a-c")

Fy nyhead i (Cael bod yn dy gwmni) - Richards, Noel: D (c#'-a')

Ffrind i mi - Parry, Hywel: F (f'-d")

Ffŵl dros Grist - Mair, Mererid: Eb (bb-eb")

Gad i mi, Iesu cu - Franklin, Judith: D (d'-c#")

Gair Duw - Leavers, Greg: B minor (b-b')

Galwaf arnat ti - Hughes, Carys: B minor (a-a')

Ganrifoedd maith yn ôl - Hafsia, Nia: G (b-c")

Ganwyd Iesu - Pierce, Eirlys tr./arr. Jones, E. Olwen: Eb (d'-c")

Ger dy fron plygwn lawr - Grafstorm: D (d'-a")

Glad, glas blaned (Big Blue Planet) - Baker, June: G (d'-b')

Gloria (tôn gron/round) - Berthier: F (d'-d")

Gofalu, rhannu - Caroe, Linda, tr./arr. Harper, Jeanne: E (b-b') - deauwd / duet

Gofod du - Mackennzie-Dunn: E (b-c#")

Gogoniant - Hughes, Andy: D (d'-b')

Golchi ein gwallt - Leavers, Greg & Dean, Christopher: D (a-b')

Goleua ein t'wyllwch - Hughes, Andy: D (a-d")

Goleuadau traffig - Griffiths, Elvira: Eb (eb'-c")

Goleuni y byd - Townend, Stuart: A (g#-e")

Gweddi - Mair, Mererid: G (b-b')

Gweddi sydd fel codi ffôn - Crouch, Paul & Mudie, David: G (d'-d")

Gweddi'r Arglwydd - Jones, Sioned: F (c'-d")

Gŵyl i garu yw (Christmas is a time to love) - Rettino: C (c'-c")

Gwyn eu byd - Rhys, Hywel & Edwards, Owain: E (c#'-b')

Hale, hale, haleliwia! - Trad. tr./arr. Bell, John L. SATB a capella

Haleliw, haleliw - Anon. tr./arr. Hume, E.J.: G (d'-d")

Haleliwia - Cantelon, Ben: A (a-e")

Haleliwia, Dad nefol (Hallelujah, my Father) - Cullen, Tim: E (c#'-e")

Haleliwia, Gloria! - Mair, Mererid: D (a-d")

Haleliwia, Haleliwia! - Fishcel, Don tr./arr. Pulkingham: F (c'-d")

Hapus wyf fi - Bliss, Philip P.: G (d'-d")

Hau yr had cyn dyfod glaw (Michael, row the boat ashore) - Trad. (USA) tr./arr. Williams, Nicholas: D (d'-b')

Hedd sy'n llifo - Anon. tr./arr. McGuyer: F (c'-a')

Heddiw - Johnson: D (a-d")

Hey! Distewch! - Leavers, Greg: D (a-b')

Hei! Hei! Hei! - Gwyn, Ceri: D (d'-c#")

Hon yw fy fflam fach i (This little light of mine) - Anon. t./arr. Jones, J. Eirian: G (d'-b'),

Hosanna - Tuttle, Carl: G (d'-c")

Hosanna Maranatha - Wyn, Arfon tr./arr. McGuyer: C (c'-a')

Hwn yw y dydd (This is the day) - Garrett, Les: F (e'-d")

Hyfryd eiriau'r Iesu (At the name of Jesus: Camberwell) - Brierley, Michael: C (c'-d")