Caneuon Cymru / Songs of Wales - tr. / arr. Richards


 

£24.99

TCCE001
+

"The Songs of Wales", edited by Brinley Richards - first printed in 1873 by Boosey & Co. This new publication is a collected edition of 26 favourite Welsh tunes in his original arrangements for voice and piano.

"Caneuon Cymru", golygydd Brinley Richards - a argraffwyd gynta’i gyd yn 1873 gan Boosey & Co. Cyhoeddiad newydd, sef casgliad wedi’i olygu o’r 26 hoff alawon Cymreig i llais + piano.

Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics. Tŷ Cerdd TCCE001, 2016.


Anhawdd Ymadael (Fy Nghalon) / My Heart: A minor (e'-f")

Ar Hyd y Nos / All Through the Night: Bb (f'-g")

Bugeilio'r Gwenith Gwyn / Idle Days in Summertime: Eb (d'-f")

Clychau Aberdyfi / Bells of Aberdyfi, The - Charles Dibden + Dorothy Jordan, tr./arr. Richards: G (d'-g").

Dafydd y Garreg Wen / David of the White Rock: F minor (c'-f"/ab")

Deryn Pur, Y / Dove, The: F (d'-f")

Difyrwch Gwŷr Dyfi / Woe to the Day: F (d'-f")

Dyffryn Clwyd / Missing Boat, The: G minor (d'-eb"/g")

Erddigan Hun Gwenllian / Gwenllian's Repose: D (d'-d")

Eryri Wen / White Snowdon: Eb (c'-eb"/g'')

Ferch o'r Sger, Y / Maid of Sker, The: Bb (d'-g")

Ffani Blodau'r Ffair / Fanny: G (d'-g")

Fwyalchen, Y / Blackbird, The: Eb (d'-g")

Hela'r Ysgyfarnog / Hunting the Hare: C (c'-f")

Hen Sibyl, Yr, neu Winiffreda (Yn Bymtheg Oed) / When I was Young: Eb (d'-g")

Hen Wlad fy Nhadau / Land of my Fathers - James tr. / arr. Davies, Ethan J.: Eb (d'-eb"/g")

Hob y Deri Dando / All the Day (fersiwn De Cymru / South Wales version): A (e'-f#")

Llandovery (Yn Iach i Ti Gymru) / Adieu to Dear Cambria: Eb (d'-f")

Llwyn Onn / Ash Grove, The: A (d'-e")

Mentra Gwen / Stars in Heav'n are Bright, The: A (e'-f#")

Merch Megan / Megan's Fair Daughter: F (c'-g")

Pe Cawn i Hon / She Must be Mine: G (e'-f"/g")

Rhyfelgyrch Capden Morgan / Forth to the Battle: A (e'-e")

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech / Men of Harlech: Bb (f'-g")

Toriad y Dydd / Taliesin's Prophesy: B minor (b-g ")

Tros y Garreg / Over the Stone: G minor (d'-eb"/g")