Mwynderau - Jones, Rhys


 

£2.00

HF750
+

Unawd i blant / children's solo + piano, + Solfa. Bb (f'-d"). Rhys Jones [Caneuon Newydd i Ysgolion 1], Hughes HF750, 1960: copi archiv / archive copy. Geiriau Cymraeg yn unig/ Welsh lyrics only. NB allan o brint / out of print, limited stock.