Cadwyn o Emynau Cymraeg - Price, Ellers + In Memoriam - tr./arr. Harry - TTBB


 

£2.35

4147
+

Our quantity discounts:

Quantity  5+ 
Price  £2.12 

Cadwyn o 3 Emynau Cymraeg / Medley of 3 Welsh hymns tr./arr. Edward-Rhys Harry TTBB + piano, + Solfa. Curiad 4147, 2013. Geiriau Cymraeg yn unig/Welsh lyrics only.

Price (I Galfaria trof fy wyneb) - Protheroe, Daniel

Ellers (Fy Nhad a'm Duw) - Hopkins, E.J.

In Memoriam (Arglwydd Iesu, arwain f'enaid) - Roberts, Caradog