Caneuon John ac Alun


 

£5.95

9780862436834
+

30 o hoff ganeuon gan / trefniant gan John ac Alun / 30 songs by & arranged by the hugely popular Welsh singing duo, John T. Jones & Alun Roberts. Llais + chordiau yn unig (heb piano) / voice line + chord indications only (no piano). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Y Lolfa 9780862436834, 2003.

Cariad Hwn, Y - Roberts

Chwarelwr - MacNeil (Working Man) tr./arr. Jones & Roberts - geiriau Cymraeg / translation Griffiths, Brynmor

Crwydryn - Jones

Cwrw Noson Cynt - Roberts

Ddawns Ola, Y - Jones

Dwi'm Isio dy Garu - Roberts

Dy Golli Di - Roberts

Ein Bro - Jones

Fan Acw fy Nghariad - Jones & Roberts, Glyn

Ffisig Bob Dim - Roberts

Ffordd Ymlaen, Y - Jones

Fi Fydd yr Un - Jones

Gadael - Jones

Gafael yn fy Llaw - Jones & Roberts, Glyn

Gân Ola Un, Y - Jones

Giatiau Graceland - Morgan, Tudur

Gobaith - Jones

Hei, Anita! - Jones

Nos Sadwrn - Jones

Os Na Ddaw Yfory - Roberts

Paid â Wylo, Gymru Annwyl - Jones

Penrhyn Llyn - Jones

Penwaig Nefyn - Jones

Pob Awr a Phob Munud - Jones

Sisial ei Henw - Roberts

Talu'n Hallt - Roberts

Tyrd yn Agosach - Jones

Tyrd yn Ol - Jones

Wastad yn Fis Hydref - Jones

Wylan Wen, Yr - Roberts