O Dro i Dro - Williams, Idwal


 

£3.00

+

Casgliad o bedair dawns; ceir disgrifiadau o'r symudiadau a sgôr sy'n dangos llinell yr alaw. Ail gyfrol Casgliad Caernarfon o Ddawnsfeydd Hen a Newydd.

A collection of four dances; includes a guide to the moves and a score of the melody. The second volume in the Caernarfon Collection of Old and New Dances.

Marchogion Eryri

Melin Crawia

Trefn y Draffordd

Trip i Goa