Dawnsiau Ffair Nantgarw / Nantgarw Fair Dances


 

£10.00

+

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys y casgliad cyflawn o wyth dawns ffair Nantgarw, cyfarwyddiadau dawnsio, sgôr o linell yr alaw, a chyfarwyddiadau cordio, ynghyd â nodiadau cefndirol gwerthfawr am ailddarganfod y dawnsiau a chyd-destun eu perfformio gan Dr Ceinwen H Thomas, disgrifiadau ei mam Catherine Margretta Thomas o'r dawnsfeydd a bywgraffiad o'i mam gan Dr Thomas.

A bilingual volume comprising the complete collection of the eight fair dances of Nantgarw, dance directions, melody score and chord guide, together with valuable background notes on the context and rediscovery of the dances by Dr Ceinwen H Thomas, her mother, Catherine Margretta Thomas's descriptions of the dances and a biography of her mother by Dr Thomas.

Dawns Ceiliog y Rhedyn: Square Set & Longways set

Dawns Flodau, Nantgarw

Dawns Gwŷl Ifan

Dawns y Pelau

Ffair Caerffili

Gaseg Eira, Y

Morfa Rhuddlan

Rali Twm Sion