Llong a'r Goleudy, Y / Ship & the Lighthouse, The - Jones, M.O.


 

£2.95

+

Unawd / solo + piano, + Solfa: E (d#'-g#"). Snell, 1941. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.