Awr Aur, Y / Golden Hour, The - Lloyd, J. Morgan - soprano/mezzo/tenor


 

£4.25

5023
+

J. Morgan Lloyd, unawd llais uchel / solo for high voice + piano, + Solfa: G (d#'-g"). Gwynn 5023, 1939. Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.