Rhys Meirion a Robert Arwyn - Llefarodd yr Haul - CD


 

£11.58

SCD2684
+

The renowned tenor Rhys Meirion and composer Robat Arwyn first worked together as members of Rhuthun Youth Choir, and their friendship has blossomed into a musical partnership which gives this recording a very special quality. Rhys has wanted to make an album of his friend’s compositions for some years, but the tragic loss of his sister Elen Meirion gave an added impetus to the project. Rhys asked Robat to compose a song in Elen’s memory,to words by Robin Llwyd ab Owain, and the result is the first track on this unique album – a tender tribute to a very special person. Robat is heard on this album as a singer in his own right, and as an accompanist, and Rhys’ daughters Elan and Erin are also featured, Erin as a member of Parti Dyffryn Clwyd – a young choir we will certainly hear more about. Together, they make for a very special album indeed.


Mae’r recordiad hwn yn dwyn ynghyd ddau o ffigyrau mawr cerddoriaeth gyfoes Cymru – Robat Arwyn y cyfansoddwr a Rhys Meirion y canwr. Ond nid yw pethau mor syml â hynny chwaith! Clywir yma hefyd Robat Arwyn y canwr, a Robat Arwyn y cyfeilydd. Ac y mae teulu Rhys yn treiddio drwy’r cyfan – yn addewid ifanc Elan ac Erin, ac yn yr hiraeth o golli ei chwaer Elen. Cyfansoddodd Robat y delyneg hyfryd “Llefarodd yr haul” i eiriau Robin Llwyd ab Owain, yn dilyn ei brofiad yng ngwasanaeth coffa Elen Meirion, a’r gân honno sy’n agor y casgliad arbennig yma. Ac fel pe na bai talentau y ddau gyfaill Rhys a Robat yn ddigon, clywir yma am y tro cyntaf ar record gôr ifanc arall a grewyd gan Leah Owen: Parti Dyffryn Clwyd. Mae’r cyfan yn cyfuno i greu clasur o gasgliad.

Agnus Dei

Anfonaf Angel

Dilyn Fi

Dim Lle

Emyn Priodas

Llefarodd yr Haul

Nina Nana

O Llefara Addfwyn Iesu

Paid Byth a'm Gadael i

Pedair Oed

Pie Jesu

Pregeth y Mynydd