Amledd - Cyfnod Cyntaf - CD


 

£10.83

TMCD03
+

Amledd brings together the talents of Singer/Songwriter Rhian Williams (formerly from the band UST) and violinist/producer Billy Thompson.

The two started writing and recording together in 2003 and thus Amledd was born.

Rhian Williams hails from Bala, North Wales and has been writing songs and poetry for many years. Billy met Rhian whilst she was performing with Huw Symonds of Llanuwchllyn. Up until Amledd she is best know for her band UST (featuring Paul Edwards, Llion Banes, Huw Evans, Bryn Roberts, Les Morrison and Hefin Huws).

Billy Thompson is best known in Wales for his recordings and performances with Welsh legend Meic Stevens (Mihangel, Ysbryd Solva, Icarws) and also with The Amigos (Gypsymania, Alma Gitana & Jazz Manouche). Billy can also be heard on numerous sessions including those with Alun Tan Lan (Aderyn Papur), Mim Twm Llai (Yr Eira Mawr), Sian James (Y Ferch O Bedlam), Heather Jones, Jim Rowlands and Delwyn Sion. Billy was twice finalist in the UK's Young Jazz Musician of the year back in 1996 and 1998. He subsequently went on to record with Jazz diva Salena Jones and record and perform with Barbara Thompson's Paraphernalia appearing on 5 albums and 400+ appearances around Europe including Ronnie Scott's, London. He has also performed wih Jools Holland at St David's Hall, Cardiff and with Gypsy guitarists Lollo Meier, Robin Nolan, Andreas Soberg & Gary Potter.

Amledd also incorporates the hugely talented guitarist Huw Symonds, Dave 'Taif' Ball on fretless Bass and Steve Roberts on Drums.

Taif and Steve are top professionals who have recorded and performed with many greats. Taif for example has toured and recorded with John Martyn, Lloyd Cole, Jools Holland, Killing Joke and Barbara Thompson's Paraphernalia (in which Billy first met him).

The drummer Steve Roberts has toured and recorded with Noddys Punture, They Walk Among Us, The Heavy Quartet and has played in many Jazz projects with Billy Thompson.

Amledd is highly original and brings together the many musical experiences of each band member.

Amledds album 'Cyfnod Cyntaf' was recorded at Thompsound Music.


Mae Amledd yn cyfuno talentau canwr/cyfansoddwraig Rhian Williams (gynt o'r band UST) a ffidlwr/cyfansoddwr Billy Thompson.

Maer ddau wedi bod yn cyfansoddi a recordio o amglych dwy flynedd, ac Amledd yw canlyniad y gwaith hwn.

Mae Amledd yn cynnwys y guitarydd talentog ifanc Huw Symonds, Dave 'Taif' Ball ar y bi¢s heb fretiau a Steve Roberts ar y drymiau.

Maer ddau yn gerddorwyr preoffesiynol, Dave Taif Ball wedi recordio a theithio yn eang gyda gwahanol fandiau e.e Lloyd Cole, Jools Holland, John Martyn a Barbara Thompsons Paraphernalia (lle wnaeth Billy gyfarfod Taif gyntaf).Mae Steve Roberts wedi recordio a theithio gydar Noddys Punture, They Walk Among Us, The Heavy Quartet ac yn rhan fwyaf o fandiau jazz Billy Thompson ar hyd y blynyddoedd.

Mae Rhian yn wreiddiol or Bala ac wedi bod yn cyfansoddi ers amser bellach. Mae wedi perfformio yn y gorffennol gyda Huw Symonds o Llanuwchllyn, a gynt gydar band UST (sef Paul Edwards, Llion Banes, Huw Evans, Bryn Roberts gyda Les Morrison a Hefin Huws).

Mae caneuon Amledd i gyd yn hollol wreiddol lle mae profiadau cerddorol amryliw y grwp yn cyfuno.

Mae Billy wedi perfformio am flynyddoedd o amgylch Cymru gyda Meic Stevens (Mihangel, Ysbryd Solva, Icarws) ac hefyd The Amigos, yn ogystal a nifer o ymddangosiadau eraill gyda artistiaid amrywiol Alun Tan Lan (Adreyn Papur), Mim Twm Llai (Yr Eira Mawr), Sian James (Y Ferch O Bedlam), Heather Jones, Jim Rowlands a Delwyn Sion.

Mae'r albwm yn cael ei recordio gan Thompsound Music.

1. Bod Ar Wylie (Yn Dy Wlad Dy Hun)

2. Rhosys Cochion

3. Ond Eto'i Gyd

4. Pistyll

5. Paid A Digaloni

6. O Flaen Y Tan

7. Siocled

8. Yn Y Niwl

9. Weithiau

10. Myfanwy

11. Myfanwy 2

12. Can Mabon