Wrth fynd efo Deio i Dywyn/As I went with Tom to Tywyn - Jones, Nigel E. tr./arr.


 

£1.99

M051475957
+

Unawd neu lleisiau unigol/Vocal solo or unison choir + piano: D minor (c'-e") . Tr./arr. Nigel E. Jones. B&H M051475957, 2005. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.