Black Mountain's favourite Welsh choral tracks: 2010. Risca Male Choir (recorded at St. Augustine's Church, Penarth): We'll Keep A...

+

Cantata by Robat Arwyn with texts concerning stars. Robat Arwyn, Bryn Terfel, Fflur Wyn, Annette Bryn Parri, Côr Rhuthun a'r Cylch A...

+

The Welsh Choir of Southern California, founded in September 1997 by its director, Michael J Lewis, in Los Angeles sings music primarily by...

+

C ôrdydd & COR + Jeffrey Howard (organ + piano) yn canu trefniannau Jeffrey Howard o rhai o'n hoff emynau / favourite Welsh-language hymns...

+

Celtic Folk Music from Wales, performed by famous soloists & groups. ARC, 2009. Notes in English, German, French & Spanish in booklet, with...

+

Cantorion Sirenian Singers (Wrexham) cyd. / dir. Jean Stanley-Jones. Caneuon Nadolig / a Christmas collection. Sain, 2007. Weihnachten -...

+

Côr Meibion Machynlleth cyf. / dir. Aled Myrddin. Sain, 2018. Goleuni, Y - Williams Beati Mortui - Mendelssohn Heriwn, Wynebwn...

+

Mae'r Gymanfa a'r recordiad dilynol wedi bod yn gyfrifol am godi arian tuag at elusen. Trefnwyd a chydlynwyd y Gymanfa gan Ronw James,...

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr CF1 / a collection of hymns, including a CD performed by CF1 Choir. Curiad - "Hoff Emynau cyfrol 4 / Best Loved Hymns...

+

Casgliad o Emynau + CD gan Côr Ger y Ffin & Geraint Roberts / a collection of hymns, including a CD performed by Côr Ger y Ffin...

+

P’run ai eich bod yn arddel y ffyd Gristnogol neu beidio, enw cyfarwydd i ni fel Cymry yw William Williams, Pantycelyn. Fe’i ystyrir yn fardd...

+

A heart warming selection of hymns and the stirring sound of Wales’ best Male Voice Choirs – a truly winning combination on this 20 track CD....

+