A beautifully simple, bilingual and colourful guide to the history and place of the harp in Welsh cultural life.

+

Addasiad Cymraeg o'r Oxford Concise Dictionary of Music, yn cynnwys dros 14,000 o gofnodion llawn gwybodaeth am gyfansoddwyr a'u gweithiau, offerynwyr...

+

Cyfrol sy'n gyflwyniad cynhwysfawr i hanes cerddoriaeth gelfyddydol y Gorllewin, hyd at ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Cynhwysir hefyd bytiau o farn...

+

Bywgraffiad cynhwysfawr a diddorol o'r canwr poblogaidd. Ceir yma hanes ei daith o'i fagwraeth ym Mhontrhydyfen i'w enwogrwydd fel canwr a cherddor, ac...

+

Pecyn gynhwysfawr o weithgareddau ar gyfer cerddorfa ddosbarth, yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3. Mae'r pecyn yn cynnwys sgôr lawn o'r darnau...

+

During the Sixties, Wales, like the rest of the world, fell under the spell of the Fab Four, yet Wales also played an important part in the history of...

+

Addasiad o'r gyfrol Enchanted Evenings: The Broadway Musical from Show Boat to Sondheim. Mae'r llyfr yn dilyn datblygiad sioeau cerdd Broadway gan...

+

Ail ran hunangofiant y canwr o Solfach. Yma mae'n olrhain ei hanes yn dianc i Lydaw, a ysbrydolodd rai o'i ganeuon gorau, ac yna'r profiad o ddychwelyd i...

+

Photographer Bruce Cardwell, himself an accomplished folk musician who played with The Backroom Band, gives a fascinating snapshot of music in Wales in...

+

A bilingual, richly-illustrated booklet comprising interesting facts about the folk song 'Sosban Fach', composed in the Llanwrtyd Wells area in the...

+


Mae Taro Nodyn, sydd yn cynnwys llyfr a CD, yn sicr o gael croeso brwd gan athrawon Cyfnod Allweddol 1 a 2, boed yn arbenigwyr mewn cerddoriaeth neu...

+