100 o Ganeuon Pop/ Welsh Pop Songs, in 'busker' format of vocal line + guitar chord indications - a unique resource . Gol. / ed. Meinir...

+

Bytholwyrdd 3
  £11.99

Casgliad 3 o ganeuon pop gymraeg / A third collection of Welsh pop songs for various voices + piano accompaniment. NB Vols 1 & 2 allan o brint /...

+

30 o hoff ganeuon gan / trefniant gan John ac Alun / 30 songs by & arranged by the hugely popular Welsh singing duo, John T. Jones & Alun...

+

Caneuon Ryan
  £6.95

The most popular songs of this legendary entertainer. Caneuon Ryan. Ryan Davies. Y Lolfa, 1983, 0862430615. Llais unigol +...

+

Caneuon Sobin
  £3.95

9 cân boblogaidd gan Sobin a'r Smaeliaid wedi eu trefnu mewn hen nodiant, gyda chyfeiliant piano llawn a chordiau gitâr. 9 popular songs by...

+

20 o ganeuon Tecwyn Ifan. Y Lolfa, 1980/2012, 9781847716323. Llais + cordiau gitar, geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Agorwyd...

+

17 o ganeuon poblogaidd gan Caryl Parry Jones, trefniant piano/gitar gan Geraint Cynan. Gwalch 1845270770, 2006. Geiriau Cymraeg yn unig....

+

Sain 2005, CS005. 9781870394338. Huw Chiswell, tr. / arr. Geraint Cynan, gol./ed. Gwenan Gibbard. Llais unigol + piano. Can i Mari...

+

Caneuon / songs, Robat Arwyn. Y Lolfa, 1991, 9780862432492. Llais / voice, piano + chordiau gitar. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only....

+

Sneb yn Becso Dam
  £11.95

Sioe gerdd wedi'i seilio ar albwm cysyniadol/ musical based on the songs of the group Edward H Dafis . Gol./ed. Rhys Taylor. Y Lolfa, 2012....

+

Sosban Fach
  £4.95

30 o ganeuon clwb rygbi/rugby club songs. Y Lolfa, 1987. 9780862431341. Gol. / ed. Stuart Brown. Llais + chordiau gitar/voice + guitar chords,...

+

A selection of Welsh folk tunes for piano solo, gol./ed. Barrie Carson Turner; from grade 3 standard, with an accompanying CD. Lyrics not included,...

+